avatar
: Lokalföreningen i Stockholm kallar till årsmöte 2012

Bubbla-med-utropstecken-webb-skugga-312

Plats: Kaféet i Kulturhusets bottenvåning med ingång från Sergels Torg
Datum: Lördagen 28 april (SIS/SPX-helgen)
Tid: Kl. 15:00

Efter mötet kan man gå och lyssna på när Philippe Girard samtalar med Knut Larsson i Kulturhusets Studio 3, som tyvärr krockar med mötet. Kl. 16 kan man följa med på Ola Hammarlunds stadsvandring med serietema, samling Plattanentrén, pris 50 kr.

1. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, justeringsman tillika rösträknare)
2. Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande
3. Kontroll av de närvarandes rösträtt
4. Föreningsstyrelsens årsredovisning
5. Revisorns berättelse
6. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av valberedning
10. Val av revisorer
11. Övriga väckta ärenden

OBS! Brevutskicket kan bli något försenat i år. Ta med brevutskicket som medlemsbevis för att fastställa rösträtt bland de närvarande.

avatar

About David Haglund

Översättare, Uppsala. Född 1974. Skribent och recensent för Bild & Bubbla sedan 1998. Skribent för webbplatsen sedan 2005, ansvarig sedan 2009. Före detta redaktör för Seriewikin. Före detta ordförande i Seriefrämjandet Stockholm.
This entry was posted in Föreningsnytt, Okategoriserade and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>