Föreningen


Seriefrämjandet
– Sveriges företrädare för tecknade serier

Seriefrämjandet grundades 1968 och är Sveriges organisation för konstformen tecknade serier. Seriefrämjandet verkar för att sprida kunskap om seriekonstens unika särart och utveckla den svenska seriekulturen.

Verksamheten inkluderar att publicera kulturtidskriften Bild & Bubbla samt böcker om och med serier, att dela ut det prestigefulla seriepriset Urhunden, att driva Svenskt Seriearkiv som bevarar seriehistorien, att anordna seriefestivaler som barn- och ungdomsfestivalen I Seriernas Värld, att arrangera utställningar, föreläsningar, debatter och mycket mer.

Seriefrämjandet har sitt säte och kansli på Seriecenter i Kulturhuset Mazetti i Malmö och lokalföreningar finns i Göteborg, Jönköping, Skåne, Stockholm, Värmland samt Örebro. Seriefrämjandet vänder sig till barn, ungdomar och vuxna – från den nyfikna läsaren till den professionella utövaren.

Stötta den svenska seriekulturen och bli medlem i Seriefrämjandet du med!

Comments are closed.