Lokalföreningar

Stockholm genom serierutan

Seriefrämjandets medlemmar har kan gå samman och bilda lokalföreningar. Som lokalförening kan man mötas kring serier på olika sätt. Exempel på aktiviteter är möten, föredrag, workshops, utställningar, festivaler – det är upp till lokalföreningen att bestämma vad ni vill göra och det är bara fantasin som sätter gränserna.

Lokalföreningar finns i Göteborg, Jönköping, Skåne, Stockholm, Värmland samt Örebro.

Comments are closed.